Osoba, która ponosi spore wydatki, np. kupuje dom, samochód, jacht, a nie składa zeznań podatkowych, znajdzie się w kręgu zainteresowania urzędników skarbowych. Sprawdzą oni, czy nie zataja przed fiskusem zarobków.

Urzędy skarbowe, jak i urzędy kontroli skarbowej, co roku mają określane plany kontrolne. Wytyczne te przygotowuje Ministerstwo Finansów. Od kilku lat jednym z głównych obszarów kontroli są dochody nieujawnione lub nieznajdujące pokrycia w dochodach ujawnionych. Zainteresowanie skarbówki tym obszarem wynika z ciągle występujących nieprawidłowości.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: