Jeśli urząd skarbowy wykaże, że podatnik zataił dochody lub nie wykazał w złożonym PIT wszystkich zarobionych pieniędzy, wymierzy 75-proc. sankcyjny podatek i zastosuje sankcje karne skarbowe

W polskim prawie podatkowym obowiązuje prosta zasada: praktycznie każdą zarobioną czy otrzymaną złotówkę trzeba wykazać przed urzędem skarbowym. Oczywiście nie każda będzie opodatkowana. Dochody do 3091 zł rocznie są zwolnione z PIT. Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera dość obszerny katalog zwolnień z podatku. Dochodów zwolnionych lub od których minister finansów na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechał poboru podatku, nie trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak fiskus szuka ukrytych dochodów
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Co grozi z zatajanie źródeł dochodów
- Jakie kary może nałożyć fiskus
- Jak urzędnicy gromadzą dane na temat dochodów
- Jak uniknąć sankcyjnego PIT
- Czu urząd może żądać udowodnienia źródeł dochodów
- Czy fiskusa interesują wydatki podatnika