Czy poszkodowani w wyniku zdarzeń losowych zapłacą PIT od darowizn

Osoby poszkodowane na skutek zdarzeń losowych, takich jak nagła choroba, kradzież, pożar czy katastrofa naturalna, mogą liczyć na wsparcie finansowe z kasy państwa, samorządu, a nawet zakładu pracy.

Otrzymane świadczenia w postaci zapomóg, rekompensat czy jednorazowych odszkodowań często będą zwolnione z PIT. W zależności od źródła finansowania takiej pomocy podatnik może korzystać z licznych zwolnień podatkowych. Różne są jednak wymogi, od których uzależniona jest preferencja podatkowa.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 26 i 26a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kiedy pomoc rządowa i samorządowa jest zwolniona z podatku

Czy pracodawca lub organizacja związkowa wypłaci zapomogę bez PIT

Czy powodzianie mają szczególne preferencje podatkowe

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć otrzymaną pomoc.