Kontrolę rozliczeń PIT urzędnicy fiskusa rozpoczynają zazwyczaj od czynności sprawdzających. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających mających na celu:

● sprawdzenie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;

● stwierdzenie formalnej poprawności składanych dokumentów;

● ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Gdy urzędnik w czasie tych działań wykryje nieprawidłowości, skontaktuje się z podatnikiem. Może go wtedy poprosić o złożenie wyjaśnień, korektę zeznania lub przedstawienie dokumentów potwierdzających np. prawo do ulg, które zostały w zeznaniu wykazane.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakich dowodów wymaga fiskus, kontrolując zeznanie podatkowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy podatnik może przejrzeć dokumenty w urzędzie skarbowym
- Jakie dowody może przedstawiać podatnik w czasie kontroli fiskusa
- Czy urząd skarbowy zawiadamia podatnika o dowodach