1 Sprawdź, czy możesz się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego

Podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot uiszczonego podatku. To samo prawo ma również podmiot, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu. Zwrot podatku przysługuje również, gdy w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa członkowskiego i akcyza zastanie tam pobrana. Zwrotu akcyzy dokonuje naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji administracyjnej na pisemny wniosek podmiotu, któremu zwrot przysługuje. Podatnicy dokonujący eksportu muszą pamiętać, żeby złożyć wniosek w ciągu roku od dnia dokonania eksportu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać zwrot zapłaconej akcyzy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:
2 Złóż wniosek wraz z załączeniem właściwych dokumentów
3 Czekaj na rozpatrzenie wniosku i otrzymanie decyzji z urzędu celnego
4 Zapłać koszty zwrotu akcyzy na zagraniczne konto bankowe