Ustal, czy możesz już odliczać odsetki bankowe w ramach ulgi

Odsetki po raz pierwszy można odliczać za rok, w którym została zakończona inwestycja. W przypadku nabycia mieszkania lub domu od dewelopera za koniec inwestycji uważa się zawarcie: umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, umowy o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego ustala się na podstawie dowodu wystawionego przez podmiot (bank lub inną instytucję kredytową) uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego lub przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielenia kredytu (pożyczki).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki odliczenia ulgi odsetkowej:

Ustal limit, którego nie można przekroczyć, uwzględniając ulgę

Sprawdź, które zapłacone bankowi odsetki podlegają odliczeniu

Wypełnij załączniki PIT-2K i PIT/D składane razem z zeznaniem rocznym

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak po raz pierwszy rozliczyć ulgę odsetkową.