Czy rada gminy musi zmienić stawki podatków lokalnych

Rada gminy jest organem uprawnionym do uchwalania stawek podatków i opłat lokalnych.

Jak wynika z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Jest to jednak uprawnienie rady gminy, a nie obowiązek. W efekcie rada gminy, np. chcąc pozostawić w kolejnym roku stawki podatków i opłat lokalnych na niezmienionym poziomie, nie musi podejmować żadnej uchwały.

Jeśli bowiem rada gminy nie podejmie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat na 2011 rok, to stosowane będą stawki obowiązujące w 2010 roku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uchwalić podatki lokalne.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy jedną uchwałą można zmienić stawki w kilku podatkach
- Ile czasu ma rada gminy na wprowadzenie nowych stawek
- Czy obwieszczenie ministra finansów ogranicza wzrost stawek