Jeśli rada gminy nie uchwali obniżenia cen skupu 1 kwintala żyta na 2011 r., to stosowane będą ustawowe stawki podatku rolnego.
Nowi radni mają wątpliwości dotyczące podejmowania uchwał w sprawie podatków lokalnych.
– Czy gdy rada gminy nie podejmie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta, to w 2011 r. będą obowiązywały te same stawki podatku rolnego co teraz – pyta pan Jan z Rzeszowa.
Procedury uchwalania podatków lokalnych (m.in. od nieruchomości) oraz podatku rolnego są różne. Odmienne są też skutki niepodjęcia uchwały zmieniającej stawki.

Cena skupu

Jak wyjaśnia dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, stawki podatku rolnego zostały określone w art. 6 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn.zm.). Stawki na terenie gmin i miast mogą się różnić. Podatek rolny za rok wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów (w zależności od powierzchni, rodzaju, klasy użytków rolnych oraz okręgu podatkowego) równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Od 1 ha gruntów pozostałych (do których te wskaźniki, jak np. rodzaj użytku, nie są stosowane) stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta. W przypadku obu rodzajów gruntów cenę 1 q żyta ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z kolei średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu prezesa GUS. Rafał Dowgier zwraca uwagę, że rady gmin mogą obniżyć ceny skupu żyta, które są podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Zmiana podstawy

W podatku rolnym nie obowiązuje zasada, zgodnie z którą brak uchwały zmieniającej stawki podatku na kolejny rok oznacza, że będą obowiązywały stawki na niezmienionym poziomie.
– Jeśli rada gminy nie podejmie nowej uchwały o obniżeniu stawek ceny skupu 1 q żyta na 2011 r., to stosowane będą stawki wynikające z ustawy o podatku rolnym – stwierdza Rafał Dowgier. Uchwała obniżająca ceny 1 q żyta na 2010 r. wygaśnie z końcem 2010 r.
Jak przyznaje Rafał Dowgier, jeśli rada gminy chce, aby stawki podatku rolnego w 2011 roku pozostały na poziomie z roku 2010, to musi podjąć uchwałę o obniżeniu cen skupu 1 q żyta.

Zmiana stawek

W podatku od nieruchomości, którego zasady zostały określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), stawki mogą przechodzić na kolejny rok. W przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym.
Oznacza to, że rada gminy ma możliwość niepodejmowania uchwały w sprawie określenia stawek na kolejny rok, jeśli nie chce zmieniać ich wysokości.
Nawet w podatku od nieruchomości rada gminy nie może dowolnie określać wysokości stawek. Ogranicza ją obwieszczenie ministra finansów, który określa stawki maksymalne na dany rok. W efekcie rada może określić stawki do wysokości stawek maksymalnych. Gdyby rada uchwaliła stawki wyższe od maksymalnych, taka uchwała byłaby nieważna.