Jeśli rada gminy nie uchwali obniżenia cen skupu 1 kwintala żyta na 2011 r., to stosowane będą ustawowe stawki podatku rolnego.
Nowi radni mają wątpliwości dotyczące podejmowania uchwał w sprawie podatków lokalnych.
– Czy gdy rada gminy nie podejmie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta, to w 2011 r. będą obowiązywały te same stawki podatku rolnego co teraz – pyta pan Jan z Rzeszowa.