Jak uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie loterii fantowej

Aby otrzymać zezwolenie na urządzenie loterii fantowej, należy wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej urządzana jest loteria. W przypadku gdy loteria będzie miała zasięg przekraczający właściwość miejscową, wniosek powinien być złożony do dyrektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę organizatora.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 32 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia

Czy każdy podatnik składa identyczny wniosek

Jakie opłaty wiążą się z organizacją loterii fantowych

Jaka jest kara za przeprowadzenie loterii bez zezwolenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak urządzić loterię fantową.