Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o grach hazardowych, która została uchwalona przez Sejm 15 kwietnia.

Zdaniem senatorów przyjęte w ustawie rozwiązania wobec organizatorów loterii fantowych o niskich wygranych są zbyt restrykcyjne.

Zgodnie z senacką poprawką loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, mogą być urządzane po dokonaniu ich zgłoszenia (bez zezwolenia naczelnika urzędu celnego). Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry. Kwota bazowa stanowi kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale roku poprzedniego (3395 zł).

Senatorowie nie wprowadzili natomiast poprawek do regulacji, które wprowadzają zakaz organizowania gier w internecie oraz uczestnictwa w takich grach – z wyjątkiem urządzania zakładów wzajemnych w internecie.

Jak mówi Andrzej Ossowski, prowadzący kancelarię adwokacką, regulacja ta jest kontrowersyjna. Jego zdaniem problemem może być to, czy nie ogranicza ona zasady swobody świadczenia usług, która jest jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. Podkreślić jednak trzeba, że Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 3 czerwca 2010 r. (sprawa C-203/08) uznał dopuszczalność wprowadzenia zakazu gier hazardowych w internecie przez prawo holenderskie.

Ustawa określa również techniczne warunki eksploatacji automatów i urządzeń do gier, wprowadza system rejestracji automatów i urządzeń do gier, a także system rejestracji gości we wszystkich ośrodkach gier (kasynach gry i salonach gry w bingo pieniężne) oraz audiowizyjny systemu kontroli gier w kasynach gry. Teraz ustawa z poprawkami Senatu ponownie trafi do Sejmu.