1 Wybierz odpowiedni certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy AEO

Status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) wydawany jest na wniosek przedsiębiorcy po dokładnej analizie przeprowadzonej przez organy celne. Istnieją trzy formy upoważnionego przedsiębiorcy. Jeżeli dany przedsiębiorca chce korzystać z ułatwień przewidzianych na gruncie prawa celnego, z tzw. procedur uproszczonych, powinien starać się o status AEO – uproszczenia celne. Z kolei ktoś, kto będzie chciał korzystać z ułatwień w zakresie kontroli celnych odnoszących się do bezpieczeństwa przy wprowadzaniu towarów na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzeniu towarów z tego obszaru, powinien aplikować o status AEO – bezpieczeństwo i ochrona. Natomiast jeżeli firma chce korzystać z obu tych ułatwień, powinna starać się o „status AEO – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona”.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać od organów celnych certyfikat AEO.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2 Sprawdź, czy spełniasz przesłanki do otrzymania certyfikatu
3 Złóż wniosek o wydanie świadectwa do właściwego organu celnego
4 Uzupełnij niekompletne dane wykazane w złożonym wniosku