Przedsiębiorca, który uzyska ten status, podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów. Ponadto jeżeli w wyniku analizy ryzyka celnicy będą chcieli go skontrolować, to nie będzie musiał czekać w kolejce, tylko zostanie obsłużony w sposób priorytetowy.

Firma posiadająca status AEO jest wcześniej informowana o sprawdzeniu przywożonych towarów przez urzędników oraz ma możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

Jednak największe z uproszczeń dla upoważnionych przedsiębiorców polega na tym, że mogą oni składać przywozową deklarację skróconą z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że status AEO może zostać przyznawany każdemu przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę na obszarze celnym UE.

Przedsiębiorca musi wykazać jednak, że przestrzega wymogów celnych, a w swojej firmie ma odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi oraz gdy zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi. 

Systemy te powinny umożliwiać właściwą kontrolę celną.