Przychody uzyskiwane przez podatnika z tytułu m.in. najmu nieruchomości (poza działalnością gospodarczą), osiągnięte od 1 stycznia 2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5-proc., bez względu na wysokość uzyskanych przychodów. Aby jednak skorzystać z tego prawa, podatnik w ustawowym terminie – tj. do 20 stycznia 2010 r. – musiał złożył naczelnikowi urzędu skarbowego (właściwemu według miejsca zamieszkania) pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczać najem ryczałtem.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej o:

- Stosowaniu karty podatkowej do przychodów z najmu
- Zeznaniu podatnika ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- Obliczeniu przychodu
- Wysokości ryczałtu od przychodów z najmu za 2010 rok
- Oświadczeniu o ryczałcie