Rozpoczynając działalność gospodarczą albo wynajem, zmuszeni będziemy dokonać w pierwszej kolejności wyboru formy opodatkowania, czyli zasad, według których rozliczymy się z fiskusem z dochodów, które nam taka działalność przyniesie. Co ważne, dokonany wybór formy opodatkowania wiąże do końca roku podatkowego. Oznacza to, że nie można zmienić formy, w której płacimy PIT w trakcie roku podatkowego.

Działalność gospodarcza

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozpoczynający działalność gospodarczą mają do wyboru trzy podstawowe formy opodatkowania. Mogą płacić podatek według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc., według jednolitej 19-proc. stawki PIT. Mogą też płacić podatek w formie zryczałtowanej: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Domyślną formą opodatkowania są tzw. zasady ogólne, czyli opłacanie podatku według progresywnej skali podatkowej. Pozostałe formy opodatkowania nie zawsze będą dostępne. Karta podatkowa obejmuje np. tylko wybrane formy aktywności zawodowej, głównie małe warsztaty rzemieślnicze. Również ryczałt nie jest dostępny dla wszystkich podatników. Wyłączenia dotyczą zarówno wybranych form działalności, jak i firm uzyskujących w poprzednim roku przychody powyżej pewnego pułapu. Odpowiednie zasady zawiera ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wybrać formę opodatkowania