Od przyszłego roku nie będzie 20-proc. stawki ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z najmu.
Od 2010 roku będzie obowiązywała jedna, 8,5-proc. stawka ryczałtu od przychodów z najmu niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizuje ona m.in. ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Obecnie reguluje ona dwie stawki ryczałtu z najmu, tj. 8,5-proc. dla przychodów nieprzekraczających rocznie równowartości 4 tys. euro oraz 20 proc. dla przychodów przekraczających tę kwotę.
Nowe zasady opodatkowania ryczałtem będą miały zastosowanie do zawieranych przez osoby prywatne (poza prowadzoną działalnością) umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które podlegają przepisom ustawy o podatku zryczałtowanym. Jednolita 8,5-proc. stawka podatku będzie miała zastosowanie także w przypadku zawierania umów najmu okazjonalnego.
Zmiany w opodatkowaniu najmu wejdą w życie 1 stycznia 2010 r.