Podatnicy, którzy założyli firmy w 2008 roku i wybrali opodatkowanie ryczałtem, mogli korzystać z niego bez względu na wysokość przychodów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przepisy dotyczące opodatkowania ryczałtem przychodów podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w 2008 roku były niespójne. Sąd orzekł, że art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) należy stosować w pierwszej kolejności przed art. 8 ust. 6 tej ustawy. W 2008 roku pierwszy przepis stanowił, że podatnicy mogą opłacać w roku ryczałt z działalności gospodarczej, jeżeli rozpoczną jej wykonywanie w roku i nie korzystają z opodatkowania kartą podatkową, bez względu na wysokość przychodów. Z kolei według art. 8 ust. 6 ustawy podatnicy tracili prawo do ryczałtu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody te przekroczyły równowartość 150 tys. euro. Sąd orzekł, że podatnikowi rozpoczynającemu działalność w 2008 roku przysługiwało prawo do ryczałtu bez względu na limit przychodów.
Skarżący w trakcie 2008 roku przekroczył przychody 150 tys. euro. Urząd skarbowy uznał, że powinien on od miesiąca następnego po przekroczeniu limitu opodatkować swoje dochody według skali podatkowej. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 1037/09