Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, kupił maszynę produkcyjną. Obecnie założył spółkę cywilną ze swoim kontrahentem i zamierza wnieść tę maszynę do spółki aportem.

- Czy wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki cywilnej należy opodatkować VAT - pyta wspólnik nowo zawiązanej spółki?

Tak. Jednak do 31 marca 2009 r. podatnik ma prawo wyboru i może zastosować zwolnienie z podatku.

Do końca listopada 2008 r. wniesienie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego było zwolnione z VAT na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Sytuacja zmieniła się 1 grudnia 2008 r., od kiedy obowiązuje nowe rozporządzenie wykonawcze. Nie przewiduje ono już takiego zwolnienia, chociaż jeszcze przez pewien okres podatnicy mają do tego prawo. W przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego ze zwolnienia od VAT podatnicy mogą skorzystać do 31 marca 2009 r.

Trzeba jednak pamiętać, że według organów podatkowych przy zwolnionym aporcie istnieje obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego. Innego zdania są sądy administracyjne. W orzeczeniu WSA w Warszawie z 20 maja 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 364/08) stwierdzono, że podatnik wnoszący aport majątku do spółki nie ma obowiązku dokonywania korekty odliczonego podatku naliczonego, a jednocześnie nie musi wykazywać podatku należnego od przedmiotowej czynności.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 5 oraz art. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

• Par. 38 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1336).