Skarżąca wystąpiła o interpretację indywidualną i chciała wiedzieć, czy alimenty przyznane jej w latach 2006 – 2010 są zwolnione z podatku dochodowego. Sąd częściowo tylko przyznał jej rację.

Zwrócił uwagę na zmiany stanu prawnego, które nastąpiły w ostatnich latach. Do 31 grudnia 2006 r. alimenty na rzecz osób innych niż dzieci były przychodem opodatkowanym PIT.

W efekcie od alimentów, które dostała skarżąca przed 1 stycznia 2007 r., powinna zapłacić podatek. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują natomiast zmiany w ustawie o PIT, na których mocy zwolnione z podatku zostały alimenty na rzecz osób niebędących dziećmi zasądzone przez sąd i to jedynie do wysokości 700 zł miesięcznie.

A zatem skoro skarżąca otrzymała je na podstawie ugody sądowej, a nie na podstawie wyroku sądu, to również po zmianie przepisów miała obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Sąd zwrócił jednak uwagę, że kolejna nowelizacja ustawy o PIT weszła w życie 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z nią również alimenty przyznane na podstawie ugód sądowych są zwolnione z PIT.

WSA dodał, że powyższe zmiany nie dotyczyły alimentów przyznanych dzieciom. W całym okresie, o który pytała skarżąca, były one zwolnione z podatku.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 18 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 452/12.