Skarżąca w 2008 r. kupiła wraz z mężem, w ramach wspólności małżeńskiej, gospodarstwo rolne z zabudowaniami. Nieruchomości miały zostać wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej męża. Nie zostały amortyzowane ani wprowadzone do ewidencji środków trwałych, gdyż miały być sprzedane. Mąż jednak zmarł, a żona kontynuowała jego działalność gospodarczą. W wyniku działu spadku stała się też jedyną spadkobierczynią. Podzieliła następnie nabytą wraz z mężem nieruchomość na kilkanaście działek budowlanych. Skarżąca chciała wiedzieć, czy w przypadku sprzedaży działek może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatek na nabycie nieruchomości przypadający proporcjonalnie na określone działki. Jej zdaniem może zaliczyć wydatek na nabycie gospodarstwa do kosztów przy sprzedaży działek, a także późniejsze nakłady poniesione na poszczególne działki.

Minister finansów w zaskarżonej interpretacji uznał, że skarżąca nie może zaliczyć wydatku do kosztów prowadzonej działalności, bo nie ona ten koszt poniosła.

Sąd nie zgodził się z ministrem. Wyjaśnił, że celem nabycia nieruchomości przez małżonków była chęć osiągnięcia przychodów z tego źródła. Małżonkowie kupili gospodarstwo w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez męża. W akcie notarialnym nie określono ich udziałów. Należało więc przyjąć, że ze względu na małżeńską wspólność majątkową oboje ponieśli wydatek na nabycie gospodarstwa rolnego. Sąd orzekł więc, że w momencie sprzedaży działek skarżąca była właścicielką całego majątku związanego z prowadzoną w ramach kontynuacji działalnością gospodarczą. Skoro razem z mężem nabyła nieruchomości, to również poniosła koszty jej zakupu, które nie zostały w żaden sposób rozliczone w działalności. W efekcie nie utraciła prawa do uwzględnienia kosztów przy sprzedaży działek.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Opolu z 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Op 39/12.