– Ciężar dowodu spoczywa na podatniku – podkreślił sędzia Zbigniew Kmieciak.

W sprawie naczelnik urzędu skarbowego wyłączył z kosztów wydatki związane z zakupem usług marketingowych. Według podatników dzięki tym wydatkom firma rozwijała się i utrzymywała rynek zbytu.

Według organu podatkowego podatnicy nie wykazali jednak wykonania takich usług. Problemem było to, że część firm została już zlikwidowana. Przesłuchiwani świadkowie także nie potrafili przypomnieć sobie okoliczności związanych z tymi usługami. Oświadczyli, że w tym czasie przebywali na zwolnieniu lekarskim. W związku z brakiem rzetelnych dowodów sąd oddalił skargę podatników.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 21 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1799/10.