Spółka wystąpiła o interpretację podatkową w zakresie prawa do odliczenia VAT od samochodów osobowych kupionych celem dalszej odsprzedaży w wykonaniu umowy leasingu zwrotnego. Samochody miały być następnie używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Spółka zaznaczyła, że sprzedaż aut nie jest przedmiotem jej działalności gospodarczej.

Według spółki ma prawo do odliczenia całej kwoty VAT od nabycia samochodu. Wynika to z tego, że skoro kupiła samochody i je odsprzedała w tym samym miesiącu, należało potraktować te samochody jako towar handlowy. Tym samym jest podatnikiem VAT.

Z tym nie zgodził się minister finansów, bowiem w jego ocenie prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dlatego koniecznym było, aby działalność w zakresie odsprzedaży samochodów osobowych była rzeczywiście prowadzona albo z okoliczności wynikało, że spółka ma zamiar podjąć taką działalność. Odpowiedni wpis określający przedmiot działalności potwierdziłby okoliczności przemawiające za tym, że odsprzedaż samochodów stanowiła rzeczywisty przedmiot działalności.

W ocenie spółki brak możliwości odliczenia podatku naliczonego powodowałby podwójne ograniczenie w odliczeniu, raz przy nabyciu, drugi raz w odniesieniu do rat leasingowych. Dlatego sprawa trafiła do sądu, który jednak przyznał rację organom podatkowym.

Sąd wskazał, że leasing zwrotny polega na niezwłocznej po nabyciu odsprzedaży firmie leasingowej środka trwałego (samochodów) i uzyskaniu tym samym natychmiastowego zwrotu zaangażowanego kapitału.

Ponadto fakt, że sprzedaż firmie leasingowej nabytego samochodu w wykonaniu umowy leasingu zwrotnego jest traktowana jako działalność gospodarcza podlegająca VAT, nie rozstrzyga, że sprzedaż ta jest przedmiotem tej działalności. Trzeba rozróżnić czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej od czynności będących przedmiotem tej działalności.

Tezę taką zaakceptował również NSA, rozpoznający skargę kasacyjną spółki. Sąd ten potwierdził, że w przypadku spółki nie dochodzi do odsprzedaży w rozumieniu przepisów o VAT. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1288/10