Mariusz Włodarczyk: Zyski z leasingu zależą m.in. od specyfiki działalności i przedmiotu inwestycji.
Rozmawiamy z Mariuszem Włodarczykiem, członkiem zarządu BZ WBK Leasing.
Leasing jest formą finansowania inwestycji, która umożliwia uzyskanie urządzenia lub samochodu bez konieczności jego zakupu za gotówkę. Występują dwa podstawowe rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Na czym polega pierwszy z nich?