Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że gmina może stosować odrębne stawki podatku od nieruchomości na budynek mieszkalny oraz na miejsca postojowe dla samochodów znajdujące się w tym budynku. Będzie tak, nawet gdy garaże i budynek w sensie architektonicznym stanowią jedną bryłę.

W rozpatrywanej sprawie prezydent miasta ustalił wysokość podatku od nieruchomości od lokali mieszkalnych i garaży. Stawka podatku od garażu była wyższa, gdyż została ustalona tak jak dla kategorii pozostałych gruntów, a nie jak dla budynków mieszkalnych.

Podatnik odwołał się od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego, które uchyliło niekorzystną decyzję. Twierdził on, że garaż mieszczący się w bryle budynku mieszkalnego powinien być traktowany jak część tego budynku.

Do sprawy włączył się prokurator rejonowy, który zaskarżył decyzję kolegium do sądu. Prokurator zaznaczył, że garaż umiejscowiony jako odrębny przedmiot własności z własną księgą wieczystą nie może być opodatkowany stawką przewidzianą dla budynków mieszkalnych, gdyż nie jest to obiekt mieszkalny.

Sędzia sądu wojewódzkiego Ewa Radziszewska-Krupa podkreśliła, że w związku z tym, że lokale i garaże mogą być przedmiotem odrębnej własności, należy odrębnie potraktować lokal i garaż i zastosować opodatkowanie innymi stawkami.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III Sa/Wa 368/11