Fiskus zakwestionował dokonywanie przez podatnika odpisów amortyzacyjnych od budynku, który nie był kompletny i zdatny do użytkowania. Przedsiębiorca nie zgodził się z decyzją organu podatkowego i w skardze do sądu tłumaczył, że od momentu zakupu budynku przechowywał w nim część materiałów i urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności. Prace remontowe były zaplanowane w przyszłości, aby budynek można było wynająć. W ocenie podatnika prace te nie były konieczne przy prowadzeniu jego działalności.

W ocenie organu podatkowego, aby wydatki na zakup budynku stanowiły koszty uzyskania przychodów i podlegały odliczeniu przez odpisy amortyzacyjne, budynek musi być kompletny i zdatny do użytku.

Fiskus w trakcie postępowania sądowego podkreślił, że zakupiony przez podatnika budynek biurowy położony jest na terenie byłych koszarów wojskowych, a przez kilka ostatnich lat przed sprzedażą nie był użytkowany i wymagał remontu. Ponadto w akcie notarialnym zawarto informację, że w budynku nie ma wody, prądu i ciepła.

Spór dotyczył więc ustalenia na potrzeby jakiej działalności gospodarczej budynek został zakupiony – najmu czy magazynowania i czy był on kompletny i zdatny do użytku na potrzeby tej działalności w dniu zakupu.

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując sprawę, nie przyjął argumentów podatnika. Sędzia Andrzej Jagiełło podkreślił, że jeśli w dniu zakupu budynek nie spełniał ani technicznych, ani prawnych warunków do jego użytkowania, to podatnik nie mógł go amortyzować. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 245/10