Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo dokonuje się jedynie w okresie, w którym środki te są rzeczywiście wykorzystywane, np. latem.
Wiele firm prowadzi działalność tylko w okresie letnim. Może to być np. wynajem sprzętu wodnego czy rozwożenie lodów i zimnych napojów w miejscowościach turystycznych. Przedsiębiorcy kupują w tym celu odpowiedni sprzęt, np. kajaki czy chłodnie, który wpisują do ewidencji środków trwałych. Większość firm popełnia błąd i amortyzuje ten sprzęt tak, jakby był używany przez cały rok.
Tymczasem wysokość odpisów amortyzacyjnych od sprzętu używanego sezonowo oblicza się na dwa sposoby. Robi się to albo przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w danym sezonie, albo przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy.
Co ma zrobić przedsiębiorca, który rozpoczął amortyzację sprzętu tak, jakby był to sprzęt używany cały rok?
– Powinien zaniechać dokonywania kolejnych odpisów amortyzacyjnych w miesiącach następujących po zakończeniu sezonu – wyjaśnia Grzegorz Proksa, konsultant podatkowy w PwC.
Oznacza to, że przedsiębiorca po zakończeniu swojej letniej działalności powinien zaprzestać amortyzacji aż do ponownego rozpoczęcia używania tych środków trwałych w kolejnym sezonie.