Przedsiębiorca zawarł dwie umowy leasingu operacyjnego i poniósł wydatek z tytułu wstępnej opłaty leasingowej.

Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy leasingu operacyjnego wstępna opłata leasingowa oznacza pierwszą część wynagrodzenia leasingodawcy za użytkowanie przedmiotu leasingu. Przedsiębiorca wystąpił do ministra finansów z pytaniem, w jakim momencie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe dotyczące zakupu samochodów. Jego zdaniem opłacone kwoty powinny być zaliczone do kosztów w momencie poniesienia wydatku.

Zdaniem fiskusa nie można wstępnej opłaty bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez przedsiębiorcę, ponieważ jest ona na uiszczana jednorazowo, a jej zapłata jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy leasingu, a następnie jej realizacji.

Skargi podatnika na stanowisko fiskusa nie poparły również sądy administracyjne. Jak podkreślił sędzia NSA Stefan Babiarz, opłatę wstępną ponoszoną przez przedsiębiorcę korzystającego z samochodów należy uznać za koszty pośrednie. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 59/10