Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 marca 2011 r. potwierdził interpretację ministra finansów dotyczącą ważności znaków akcyzy po dniu wejścia w życie z 1 marca 2009 r. nowych przepisów ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.).

Spółka – producent wyrobów tytoniowych – miała na stanie papierosy, które wyprodukowała w Polsce w 2008 r. i oznaczyła znakami akcyzy według starego wzoru określonego w rozporządzeniu ministra finansów z 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 80, poz. 742 z późn. zm.). Podatkowe znaki akcyzy na papierosy według wzoru z 2004 roku traciły ważność po 30 czerwca 2009 r.

Spółka we wniosku o interpretację przepisów zadała pytanie, czy będąc w posiadaniu papierosów oznaczonych starymi znakami, może kontynuować ich sprzedaż w Polsce po 30 czerwca 2009 r. bez konieczności oznaczania ich nowymi znakami legalizacyjnymi.

Sąd nie podzielił argumentu spółki, że ważność starych znaków została zachowana na podstawie przepisu przejściowego z art. 167 ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r., a przepisy nowej ustawy nie wskazały terminu ważności.

W ocenie NSA, jeśli termin ważności starych znaków akcyzy został przedłużony do 30 czerwca 2009 r., to art. 167 ustawy z 2008 r. oznacza, że dotychczasowe znaki akcyzy zachowują ważność na gruncie nowej ustawy, ale nie dłużej, niż wynosi ich termin ważności. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I GSK 583/10