Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, ma on obowiązek skorygować kwotę podatku odliczonego, z uwzględnieniem proporcji, dla zakończonego roku podatkowego. Jak uznał WSA w Warszawie, art. 91 ustawy o VAT ma zastosowanie jedynie w dwóch sytuacjach, tzn. gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia całego VAT lub gdy nie miał on takiego prawa.

Skoro więc skarżąca spółka odliczyła 60 proc. VAT od samochodów osobowych, to nie ma obowiązku korygować podatku odliczonego. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 715/09