Od przyszłego roku może zwiększyć się grono przedsiębiorców, którzy nie będą opłacać VAT ze względu na niskie obroty. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada podwyższenie limitu w zwolnieniu podmiotowym z 50 tys. zł do 150 tys. zł. Z uwagi na trudną sytuację budżetową podwyżka będzie wprowadzana stopniowo. W 2010 roku limit wyniesie 100 tys. zł, a jego docelowy poziom, tj. 150 tys. zł, ma zostać osiągnięty w 2011 roku. Podatnicy, którzy w bieżącym roku przekroczą obowiązujący próg obrotów dla zwolnienia, czyli 50 tys. zł, ale zmieszczą się w limicie na przyszły rok, tzn. nie przekroczą 100 tys. euro, będą mogli dalej korzystać ze zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego do 15 stycznia 2010 r. Analogiczne rozwiązanie przejściowe będzie miało zastosowanie do lat 2010 i 2011 w odniesieniu do limitów 100 tys. i 150 tys. zł.

Projekt przewiduje też zmiany w przepisie upoważniającym ministra finansów do wydania rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych. Obecne upoważnienie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 36/08). Teraz rządowymi propozycjami zmian w ustawie o VAT zajmie się Sejm.