Wypłaty z urzędu wojewódzkiego za świadczenie przez hotele usług zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy nie są zwolnione z CIT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka z o.o., która prowadzi hotel. Wyjaśniła, że ceny pokoi (nocleg plus śniadanie) wahają się u niej od 170 zł do 210 zł za dobę. Problem powstał na skutek zawartej przez nią 25 lutego 2022 r. umowy z urzędem wojewódzkim na udostępnienie hotelu w celach relokacji uchodźców z Ukrainy.
Strony ustaliły cenę za jedno miejsce noclegowe wraz z całodziennym wyżywieniem na 70 zł brutto za osobę. W związku z tym spółka wystawiała faktury co 15 dni i dostawała umówioną zapłatę. Chciała się upewnić, że zapłata ta jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 38z ustawy o CIT.
Przepis ten zwalnia z opodatkowania świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583). Z kolei w art. 13 zapisano, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskim uchodźcom, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że zwolnienia z art. 38z ustawy o CIT nie można zastosować w odniesieniu do spółki hotelarskiej. Zwrócił uwagę na to, że otrzymywała ona przychody ze świadczenia usług w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Co prawda były to usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, ale realizowała je na podstawie umowy zawartej z organem samorządu terytorialnego i, co więcej, wystawiała na nie faktury.
Nie są to zatem świadczenia, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.553.2022.1.BJ