Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała ze spółki cywilnej, nie może stosować obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych ani w roku przekształcenia, ani w kolejnym – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Tak samo będzie w przypadku przekształcenia ze spółek partnerskich i jawnych, które nie są podatnikami CIT.
Nie pozbawi natomiast prawa do 9-proc. stawki CIT przekształcenie w spółkę z o.o. spółki akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej ani jawnej, jeżeli jest ona podatnikiem CIT.
W takiej sytuacji muszą być tylko spełnione pozostałe warunki dla zastosowania obniżonej stawki CIT:
przychody z roku poprzedniego nie mogą przekroczyć 2 mln euro brutto, tj. wraz z należnym VAT (status małego podatnika CIT),
bieżące przychody w roku stosowania obniżonej stawki nie mogą przekroczyć 2 mln euro netto, czyli bez należnego VAT.
Spółka z o.o., która złożyła wniosek o interpretację, zapewniła, że ma status małego podatnika. Problem polegał na tym, że we wrześniu 2022 r. powstała ona z przekształcenia spółki cywilnej.
Dyrektor KIS uznał, że w takiej sytuacji nie może ona korzystać ze stawki 9 proc. CIT.
Zwrócił uwagę na to, że zgodnie z art. 19 ust 1a ustawy o CIT obniżonej stawki podatku nie może stosować podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników – zarówno w roku tego zdarzenia, jak i w następnym. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, gdy spółka przekształca się w inną spółkę, ale – jak podkreślił organ – chodzi tu o przekształcenie spółki w rozumieniu ustawy o CIT (art. 4a pkt 21). Definicja ta nie obejmuje spółki cywilnej. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.481.2022.2.SH