Sprawa dotyczyła spółki jawnej (s.j.), której wspólnicy rozważają przekształcenie w spółkę komandytową (s.k.). Celem jest przeniesienie działalności na ich dzieci. Wspólnicy wyjaśnili, że w skład majątku spółki oprócz wkładów wchodzą też składniki nabyte w toku prowadzonej działalności. Uznali, że w związku z planowanym przekształceniem s.k. nie będzie zobowiązana do zapłaty PCC od majątku nabytego przez s.j., gdy wkłady wspólników w spółce komandytowej zostaną określone w tej samej wysokości i kształcie jak w spółce jawnej.
Dyrektor KIS uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Przypomniał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC podatkowi podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów. Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.