Co innego – dodał sąd – gdy pracownik jest jednocześnie wspólnikiem spółki. Wtedy samochodowe wydatki oznaczają wypłatę ukrytego zysku, a ten podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (zwanym potocznie estońskim CIT).