Do konsultacji trafiły projekty nowych wzorów zeznań CIT-8AB i CIT-CFC oraz załączników do nich.

Dziś (14 września) mija termin na wysyłanie uwag do projektu CIT-8AB na adres: konsultacje.wzoryCIT@mf.gov.pl. Do jutra na ten sam adres można wysyłać uwagi do projektu CIT-CFC.

Grupy kapitałowe

CIT-8AB to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową.
Aktualizacja wzoru tego formularza i załączników do niego (CIT/PGK i CIT/WZG) ma związek m.in. z wprowadzeniem nowych ulg podatkowych:
■ na prototyp, czyli na koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek (art. 18ea ustawy CIT),
■ na ekspansję, czyli na koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (art. 18eb ustawy CIT),
■ sponsoringowej, czyli na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (art. 18ee ustawy CIT),
■ z tytułu nabycia udziałów (akcji) w innej spółce (art. 18ec ustawy CIT),
■ na pierwszą ofertę publiczną (art. 18ed ustawy CIT),
■ na nabycie terminala płatniczego oraz na obsługę transakcji płatniczych przy jego użyciu (art. 18ef ustawy CIT),
■ na robotyzację (art. 38eb ustawy CIT).
Konsultowany nowy wzór załącznika CIT/PGK dotyczy informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową. Natomiast CIT/WZG to informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), składana przez spółkę tworzącą PGK.

Spółki kontrolowane

Z kolei CIT-CFC to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej. Nowe wzory tego zeznania oraz informacji CIT/CFI o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej są również konsekwencją zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.

Inne zmiany

Zakończyły się już natomiast konsultacje dotyczące projektowanych nowych wzorów formularzy:
■ CIT-8 (pisaliśmy o tym: „Będzie nowy wzór zeznania CIT-8 i załączników do niego”, DGP nr 176/2022),
■ PIT-CFC (pisaliśmy o tym: „Będzie nowy wzór PIT-CFC”, DGP nr 173/2022),
■ PIT-2, PIT-2A, PIT-3 (pisaliśmy o tym: „Będą nowe wzory oświadczeń PIT”, DGP nr 157/2022),
■ PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-RB/PIT-RBS oraz CIT-RB (pisaliśmy o tym: „Będą kolejne nowe formularze PIT i CIT”, DGP nr 153/2022). ©℗