Dziś (14 września) mija termin na wysyłanie uwag do projektu CIT-8AB na adres: konsultacje.wzoryCIT@mf.gov.pl. Do jutra na ten sam adres można wysyłać uwagi do projektu CIT-CFC.