Do konsultacji trafił projekt nowego CIT-8, czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku, oraz załączników do niego: CIT-8/O, CIT/WZ, CIT/BR, CIT/IP, CIT/M i CIT/PD.

Nowe formularze będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Uwagi można zgłaszać do 12 września 2022 r. na adres: konsultacje.wzoryCIT @ mf.gov.pl.
Aktualizacja zeznania rocznego i załączników ma związek m.in. z wprowadzeniem nowych ulg podatkowych:
■ na prototyp, czyli na koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek (art. 18ea ustawy CIT),
■ na ekspansję, czyli na koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (art. 18eb ustawy CIT),
■ sponsoringowej, czyli na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (art. 18ee ustawy CIT),
■ z tytułu nabycia udziałów (akcji) w innej spółce (art. 18ec ustawy CIT),
■ na pierwszą ofertę publiczną (art. 18ed ustawy CIT),
■ na nabycie terminala płatniczego oraz na obsługę transakcji płatniczych przy jego użyciu (art. 18ef ustawy CIT),
■ na robotyzację (art. 38eb ustawy CIT).
Rozwiązania te weszły w życie 1 stycznia 2022 r. i mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od tej daty.
Natomiast załączniki:
■ CIT-8/O – to informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku,
■ CIT/WZ – to informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych,
■ CIT/BR – to informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
■ CIT/IP – to informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
■ nowy CIT/M – to informacja podatnika minimalnego podatku dochodowego,
■ nowy CIT/PD – to informacja o wysokości przerzucanych dochodów oraz należnego podatku od przerzuconych dochodów. ©℗