Nowe formularze będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Uwagi można zgłaszać do 12 września 2022 r. na adres: konsultacje.wzoryCIT @ mf.gov.pl.