Remigiusz Fijak, Partner Associate w ID Advisory Sp. z o.o.
Ma ono zmienić dotychczasowe rozporządzenie zawieszające stosowanie przepisów o podatku u źródła (WHT).
Co się zmieniło