Jeśli spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną zaliczy wydatek do kosztów podatkowych, to nie może go drugi raz uwzględnić przy ustalaniu dochodu zwolnionego – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o spółkę, która zarządza jedną ze specjalnych stref ekonomicznych. W związku z tym ponosiła wydatki na rozwój strefy: zakup gruntów inwestycyjnych oraz budowę i rozbudowę budynku parku technologicznego. Spółka korzysta m.in. ze zwolnienia przewidzianego w par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 232, poz. 1552 ze zm.). Zgodnie z nim dochód spółki zarządzającej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na budowę i nabycie nieruchomości.
Istota sporu sprowadzała się do tego, czy spółka może najpierw zaliczyć ponoszone wydatki do kosztów podatkowych, a następnie uwzględnić je przy ustalaniu dochodu zwolnionego na podstawie rozporządzenia.
Spółka uważała, że może tak zrobić. Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że spółka może poniesione wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli tak zrobi, to nie może go uwzględnić już przy zwolnieniu.
WSA w Krakowie i NSA były tego samego zdania. Krakowski sąd potwierdził, że zwolnienie przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów nie pozwala dwukrotnie ująć tych samych wydatków przy obliczaniu podstawy opodatkowania (sygn. akt I SA/Kr 447/19).
NSA również tak orzekł. Jak wyjaśniła sędzia Małgorzata Bejgerowska, spółka najpierw musi ustalić przychód i koszty, a następnie dochód. Nie będzie on zwolniony z CIT w części, w jakiej dotyczy on wydatkowanej przez spółkę kwoty na budowę i rozbudowę budynku oraz nabycie gruntów. Skoro wydatek był raz kosztem, to nie może być drugi raz uwzględniony przy ustalaniu dochodu zwolnionego.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 7 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2621/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia