Chodziło o spółkę, która zarządza jedną ze specjalnych stref ekonomicznych. W związku z tym ponosiła wydatki na rozwój strefy: zakup gruntów inwestycyjnych oraz budowę i rozbudowę budynku parku technologicznego. Spółka korzysta m.in. ze zwolnienia przewidzianego w par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 232, poz. 1552 ze zm.). Zgodnie z nim dochód spółki zarządzającej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na budowę i nabycie nieruchomości.
Istota sporu sprowadzała się do tego, czy spółka może najpierw zaliczyć ponoszone wydatki do kosztów podatkowych, a następnie uwzględnić je przy ustalaniu dochodu zwolnionego na podstawie rozporządzenia.