Chodziło o spółkę prowadzącą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalność w zakresie produkcji samochodów i części do nich. Komponenty do produkcji spółka zamawia u dostawców. Zdarza się, że są one wadliwe, niezgodne jakościowo z zamówieniem. Wtedy spółka składa reklamację i jednocześnie wykonuje rozmaite działania związane z wykryciem wady i przeprowadzeniem procesu reklamacji, takie jak analiza jakości komponentów, wystawianie dokumentów reklamacyjnych, kontakty z dostawcami, rozliczanie korekt płatności, demontaż nieprawidłowych (niezgodnych ze specyfikacją) komponentów produkcyjnych, ich naprawę, pakowanie i transport.
Wszystkie te czynności spółka uznaje za usługi na rzecz dostawców, w związku z tym wystawia na nich faktury. Wszystkie pobierane z tego tytułu opłaty mają na celu odzyskanie ponoszonych przez nią kosztów.