Na razie pierwsze nieformalne wypowiedzi wydają się potwierdzać takie stanowisko (patrz niżej). Należy mieć nadzieję, że do czasu, w którym trzeba będzie obliczyć dochód dla potrzeb podatku minimalnego, ukształtuje się już jednolita wykładnia organów podatkowych i że będzie ona korzystna dla podatników.
Niewykluczone też, że w kwestii kształtu przepisów o minimalnym podatku dochodowym ustawodawca nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.