Zasadniczo tegoroczne zmiany w tzw. estońskim CIT, czyli ryczałcie od dochodów spółek, są korzystne dla podatników. Prawdopodobnie więc liczba firm, które przeszły na estoński CIT, jest obecnie dużo większa niż w zeszłym roku, gdy z tej formy opodatkowania skorzystało tylko 337 firm (nie ma jeszcze danych za 2022 r.).
Przypomnijmy, że estoński system to alternatywa dla klasycznego CIT. W obu obowiązują odmienne reguły obliczania dochodu oraz stawki podatkowe.