Dodało, że pierwszego z nich nie składa się do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyjaśnienia zostały opublikowane 5 kwietnia br. w ministerialnej bazie informacji EUREKA.
Przypomnijmy, że kto jednak nie zdąży przejść na ryczałt od dochodów spółek z początkiem roku, może to zrobić w każdym innym momencie. Wystarczy zakończyć rok podatkowy, sporządzić CIT-8 i sprawozdanie finansowe i wejść w nowy rok podatkowy – już z ryczałtem od dochodów spółek. Wynika to z art. 28j ust. 5 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem księgi rachunkowe trzeba zamknąć na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem. Jeśli tym miesiącem jest marzec, to raport sporządzony na 28 lutego, czyli za okres od 1 stycznia do 28 lutego, jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości – potwierdziło MF.