Ci, którzy przed 2022 r. otrzymali dotację do zakupu (lub wytworzenia) środka trwałego, znajdą się w gorszej sytuacji, niż gdyby tego dofinansowania nie mieli. Zawsze jednak jest coś za coś.
Mowa o nowelizacji z 9 lutego 2022 r. kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w niej również zmiany w zakresie obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaczną one obowiązywać już następnego dnia po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw (w przeciwieństwie do pozostałych jej przepisów, które wejdą w życie dopiero po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia).