W związku z tym podstawa naliczania ryczałtu od dochodów spółek i PIT od dywidendy będzie taka sama. Wynika to z nowej wersji projektu objaśnień w sprawie estońskiego CIT. Resort finansów opublikował ją w miniony piątek. Uwagi można zgłaszać do 30 listopada 2021 r. na adres: estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl.
Przypomnijmy, że estoński system polega zasadniczo na tym, że spółka płaci podatek (ryczałt od dochodów spółek) dopiero w momencie wypłaty zysków wspólnikom. Jeżeli więc spółka wypłaci wspólnikom w 2023 r. 10 mln zł zysku za rok poprzedni, to od tej kwoty będzie liczony zarówno ryczałt od dochodów spółki, jak i PIT od dywidendy (z odpowiednim procentowym odliczeniem ryczałtu zapłaconego przez spółkę). Natomiast odprowadzona kwota estońskiego CIT pomniejszy zysk brutto spółki osiągnięty przez nią w roku, w którym uiściła ryczałt, tj. w 2023 r. (patrz tabela).