Uznał, że w takiej sytuacji CIT-15J powinna złożyć spółka przekształcana (komandytowa), a nie przekształcona (jawna). Jeśli komandytowa nie złożyła wymaganej informacji, to jawna nie uniknie podatku dochodowego.
Kto ma poinformować