Dotychczas dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdził inaczej. Uważał, że w takiej sytuacji czas na kompensowanie straty z lat ubiegłych nadal biegnie. Wskazują na to interpretacje indywidualne, np. z 21 maja 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.139.2021.1.AW) i z 15 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.77.2020. 1.AG).
Zasadniczo zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT na odliczenie podatkowej straty od dochodu jest pięć następujących po sobie lat, a kwota odliczenia w którymkolwiek z nich nie może przekroczyć 50 proc. straty. Można też jednorazowo odjąć od dochodu 5 mln zł, a pozostałą część – w kolejnych latach na zasadach ogólnych.