Sprawa dotyczyła spółki X, która była większościowym udziałowcem portugalskiej spółki kapitałowej A. Była ona jej zagraniczną spółką kontrolowaną (CFC) i wypłacała X dywidendy. Wypłaty te były zwolnione z podatku na podstawie dyrektywy Rady 2011/96/UE z 30 listopada 2011 r. (zwolnienie dywidendowe).
Ponieważ A była zagraniczną spółką kontrolowaną, to zastosowanie miały również przepisy nakazujące (pod pewnymi warunkami) zapłatę podatku w Polsce od dochodu. Do końca 2017 r. ustawa o CIT pozwalała jednak polskiej spółce odejmować otrzymane dywidendy od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej.