Ich zdaniem ustawa o CIT mówi całkiem co innego.
Problem wynika z przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. i wprowadziły opodatkowanie CIT-em nie tylko spółek komandytowych, lecz także jawnych, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne.