Nawiązało tym samym do rozporządzenia z 26 marca br. przesuwającego terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych (Dz.U. poz. 572). Poinformowaliśmy o nim w artykule „Terminy sprawozdawcze i dotyczące CIT-8 przesunięte” (DGP nr 62/2021).
Przypomnijmy, że termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych za 2020 r. został przesunięty o trzy miesiące: spółkom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i organizacjom non profit. To oznacza, że czas na sporządzenie i podpisanie mija 30 czerwca, a termin na zatwierdzenie – z końcem września.
W związku z tym odroczony został również moment przekazania sprawozdań szefowi KAS przez osoby fizyczne. Zasadniczo należy to zrobić w terminie złożenia rocznego zeznania PIT (np. PIT-36), czyli do końca kwietnia, ale tym razem będzie o trzy miesiące więcej czasu.
Nie został natomiast wydłużony (przynajmniej na razie) termin na złożenie zeznań PIT za 2020 r.
Przypomnijmy, że spółki składają roczne sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego i mają na to 15 dni od zatwierdzenia (przy czym termin zatwierdzenia został właśnie przedłużony). Z KRS sprawozdanie trafia bezpośrednio do fiskusa.
Bezpośrednio do szefa KAS muszą natomiast przekazywać swoje sprawozdania podatnicy CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Mają na to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania. Chodzi głównie o fundacje i stowarzyszenia.
Przedłużenie terminów ma zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2021 r., jeżeli termin wykonania tych obowiązków nie upłynął przed 31 marca 2021 r. Oczywiście zastrzeżenie to nie dotyczy to osób fizycznych, bo u nich rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.