Nawiązało tym samym do rozporządzenia z 26 marca br. przesuwającego terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych (Dz.U. poz. 572). Poinformowaliśmy o nim w artykule „Terminy sprawozdawcze i dotyczące CIT-8 przesunięte” (DGP nr 62/2021).
Przypomnijmy, że termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych za 2020 r. został przesunięty o trzy miesiące: spółkom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i organizacjom non profit. To oznacza, że czas na sporządzenie i podpisanie mija 30 czerwca, a termin na zatwierdzenie – z końcem września.