Była ona nawiązaniem do nowelizacji z 28 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2123), która z początkiem 2021 r. wprowadziła m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych.
Wątpliwości powstały na tle art. 15e ustawy o CIT, który limituje koszty uzyskania przychodu z tytułu usług niematerialnych nabytych od podmiotów powiązanych. Wynika z niego, że jeśli wydatki na zakup od podmiotów powiązanych usług m.in. doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych i licencji przekroczą w trakcie roku 3 mln zł, to podatnik może odliczyć od przychodu jedynie nadwyżkę takich wydatków do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA.